Oddlženie Bratislavy, ktorá je tretím najzadlženejším mestom na Slovensku, vieme čiastočne zabezpečiť znížením prevádzkových nákladov z rozpočtu mesta za platenú elektrickú energiu a to modernizáciou verejného osvetlenia.

Moderné mestá prechádzajú na LED osvetlenie s vlastným elektrickým – solárnym zdrojom. Aj táto investícia do modernizácie verejného mestského osvetlenia je pre Bratislavu veľmi dôležitá. V prvom rade sa zlepší kvalita nočného osvetlenia našich ciest a chodníkov a taktiež naše mesto ušetrí finančné zdroje za nákup elektrickej energie, ktorú môžeme získať zo slnečnej energie.