Hlavne mesto v súčasnosti vlastní spaľovňu na komunálny odpad, ktorá sa nachádza pri Slovnafte. Samotnú mestskú spaľovňu je potrebné modernizovať, aby v prvom rade spĺňala ekologické podmienky pri znečisťovaní ovzdušia a taktiež ju v rámci modernizácie zároveň využiť na výrobu tepla a elektrickej energie. Vyrobené teplo môže slúžiť pre vykurovanie bytov v blízkych mestských častiach Podunajské Biskupice, Vrakuňa a Ružinov. Prebytočnú vyrobenú elektrickú energiu zo spaľovne, môže mesto odovzdať do verejnej distribučnej elektrickej siete.
Po dohode so Západoslovenskou energetickou distribučnou spoločnosťou, odovzdanú elektrickú energiu zo spaľovne môže preniesť do elektrických rozvodov pre mestskú hromadnú dopravu. Aj týmto spôsobom dôjde z časti k úspore prevádzkových finančných nákladov nášho hlavného mesta.