Je to celkom logické, veď zvýšená telesná aktivita je zdraviu veľmi prospešná. V Bratislave sa však zdravý športový duch akosi vytratil, nakoľko mesto a mestské časti sa prestali zaujímať o podporu športu našej mládeže, ale aj samotného obyvateľstva. Dnes namiesto futbalových štadiónov nám všade rastú developerské projekty.

Mojím cieľom je obnoviť športoviská pre vrcholový aj relaxačný šport slúžiaci občanom vo všetkých mestských častiach a pre všetky vekové kategórie.

Vytvoríme opäť Bratislavskú regionálnu mládežnícku ligu kolektívnych športov ako sú futbal, hokej, basketbal, volejbal a iné, vrátane podpory individuálnych športovcov napríklad tenis, cyklistika, vodáctvo, či kontaktné športy.

Dnes je medzi našimi deťmi veľa talentovaných športovcov, možno aj budúcich reprezentantov Slovenska. Ak im nedáme príležitosť rozvíjať ich talent na športoviskách, tak je možné, že do budúcnosti Slovensko nebude mať kto reprezentovať.

Každý z nás po práci, či škole chce relaxovať a rád si zašportuje. Veľa ľudí využíva na behanie či korčuľovanie alebo bicyklovanie bratislavské hrádze popri Dunaji. Avšak nie všetky mestské časti Bratislavy majú hrádzu a preto hlavné mesto musí zaujať koncepciu urbanizmu, kde vytvorí priestor pre relax a šport našich obyvateľov.

Športový turizmus a oddych s rodinami v dnešnej Bratislave nám ponúka Železná studnička alebo Bratislavská koliba. Zo Želenej studničky a Koliby nám vedú napríklad turistické chodníky na západnú stranu Karpát a to smerom na Kačín alebo na severovýchodnú stranu do Krasňan a Rače. Bohužiaľ mesto zabúda na služby. Márne okrem Železnej studničky, Kačína a Koliby budeme hľadať odpadkové koše, alebo občerstvenie. Aj toto musí byť témou hlavného mesta, ako zlepšiť svoje služby obyvateľom Bratislavy, ale aj turistom, ktorí prichádzajú do Bratislavy za relaxom a oddychom.