Všetci kandidáti o post primátora majú rovnakú šancu, avšak zbrane sú rozdielne.

Neoliberálni kandidáti majú za sebou hlavný neoliberálny mediálny prúd, ktorý ovládajú rôzne finančné skupiny a tieto  protežujú kandidátov:  M. Valla, V. Miku, I. Nesrovnala, J. Mrvu a na chvoste sa drží I. Plšeková.

Na druhej strane bez akejkoľvek  mediálnej podpory sa uchádza o post primátora Bratislavy:  R. Ruhig,  A. Trnovec, M. Vetrík, V. Béreš a J. Brada.

V pondelok dňa 5. 11. 2018 od 17:30 hod v Mlynskej doline v Bratislave, Dvojka RTVS a Rádio Regina odvysielajú naživo všetkých kandidátov, kandidujúc  na post primátora Bratislavy.  Tu sa už  nebudú môcť separovať neolibráli, za ktorými stoji hlavný mediálny prúd a čiastočne sa zbrane vyrovnajú s ostatnými  kandidátmi, teda aspoň na čas dvojhodinovej relácie. Podobne ako RTVS konala aj Bratislavská  TV, ktorá dala šancu všetkým kandidátom. (Pozri TU!)

Podľa RTVS do diskusie sú za rovnakých podmienok pozvaní všetci protikandidáti tak, aby bol dodržaný princíp rovnakého prístupu. Pôjde o moderovanú diskusiu, v ktorej bude mať každý kandidát rovnaký časový priestor na diskusiu o problémoch mesta a plánoch na ich odstránenie a v tomto kontexte aj o najdôležitejších kompetenciách v oblasti hospodárenia, dopravy, školstva, sociálnej pomoci, verejnoprospešných služieb a športového i kultúrneho života. Diskusiu budú moderovať Marta Jančkárová a Juraj Jedinák.

Pozrite si aj:

–  Voľby v Bratislave sú pod taktovkou oligarchie a neoliberalizmu – TU!

– Bratislavskí dinosauri na primátorov vyhadzujú občianskych kandidátov – TU!