Mojím cieľom je, aby ľudia trávili viac času v prírode, naučili sa chrániť prírodu a spoznávali život
a krásy našich lesov, našej prírody.

Bez takýchto regulovaných priestorov vznikajú v prírode nekontrolované ohniská, odpadky, skládky, kempingy. Vytvorením regulovaných verejných miest pre relax, šport, kemping si dokážeme ochrániť naše životné prostredie a budovať vzťah k prírode.

Bratislavčan nemá kde v prírode relaxovať okrem Železnej studničky a bratislavskej Koliby, ktoré taktiež nemajú vybudované kvalitné služby.

  •  V letnej turistike by sa na Železnej studničke mali sfunkčniť možnosti požičovní malých člnov, bicyklov, ale aj obnoviť kultúrny program v amfiteátri.
  • Taktiež je potrebné vybudovať v mestských častiach Bratislavy parky pre obyvateľov mesta v prírode s riadenými ohniskami na grilovanie.
  • Bratislava má možností takéto parky budovať. Takýmito miestami by mohli byť aj lúky vo Vlčom hrdle pri Dunaji, v Ružinove, v Petržalke, alebo pri Devínskom jazere, tak aby sme neohrozovali naše lesy.

V lesoparku Karpát Železnej studničky a Koliby respektíve po celom úpätí bratislavských Karpát od Záhorskej Bystrice až po Raču by mohli zas pribudnúť nové atrakcie, detské lesy s náučným chodníkom, horské lanové dráhy, letné a zimné bežecké trasy, cyklotrasy, služby s občerstvením a najmä, aby aj v týchto miestach pribudli altánky, odpadkové koše, aby nezostával neporiadok po tých, ktorí si nedokážu svoje obaly zbaliť naspäť do ruksakov, v ktorom si prinášajú jedlo a nápoje.

Mesto by malo vytvoriť podmienky aj na zimnú turistiku a rekultivovať lyžiarsky svah s umelým zasnežovaním z Koliby na Železnú studničku a vybudovať bežecké trate.

Ak začneme budovať viacej služieb pre aktívny oddych obyvateľom Bratislavy, tým zvýšime aj atraktívnosť mesta pre turizmus a zároveň tým aj podporíme našich podnikateľov a zamestnanosť v turistickom ruchu, hotelierstve, gastronómii …