Primátor Mgr. Roman Ruhig chráni práva Bratislavčanov

 Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach preto, že uplatňuje svoje základné práva a slobody. Každý má právo na slušný život v zdravom prostredí. Povinnosti možno ukladať zákonom, alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Občania majú právo…

Mojou prioritou je dodržiavať zákon Hlavného mesta Bratislavy,

ktorá má plniť úlohy vyplývajúce z jej postavenia ako hlavného mesta Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska a zároveň plniť úlohy samosprávy Bratislavy celomestského charakteru a vykonávať prenesenú pôsobnosť zo štátu v súlade so zákonom o Hlavnom meste Slovenskej republiky č. 377/1990 Zb.. Úlohou primátora a zastupiteľstva mesta Bratislavy je: zabezpečovať…

Každý má právo na bývanie, alebo ako sa ľudovo hovorí mať strechu nad hlavou

V našom meste chýbajú nájomné byty. Mojim cieľom je, aby sa nezadlžovali začínajúce mladé rodiny úvermi, ale aby mesto Bratislava zabezpečila nájomné byty, nájomné bývanie za prijateľné ceny. Nájomné byty budú slúžiť aj pre tých, ktorí stratili strechu nad hlavou z rôznych dôvodov.

Developer už nebude v Bratislave pánom, ale pánom mesta bude občan

Developeri sa hrnú za ziskom a Magistrát vydáva kladné záväzné stanoviska k výstavbe bytov bez budovania infraštruktúry, služieb a ciest a tým sa vytvárajú kolóny na mestských cestách. Nikto z predchádzajúcich primátorov  sa tejto problematike nevenoval, respektíve ich vždy presvedčili ich kamaráti, že ide o dobrý projekt. Ak mi spoluobčania Bratislavy dáte podporu v týchto…

Vinohradníctvo a zeleň od nepamäti patrili k Bratislave

Vo vinohradoch Bratislavy nastal stavebný ruch. Koliba a vinohrady na úpätí Malých Karpát zažívajú dramatický nárast výstavby rodinných domov a bytoviek. Postupne tak strácame jednu z charakteristických čŕt Hlavného mesta Bratislavy. Vinohradníctvo od nepamäti patrilo k Bratislave. V archívnych správach sa spomína už od polovice 13. storočia. Vinice sa tiahli od Bratislavského hradu až do…

Mesto musí byť bezpečným miestom na život

To sa týka aj mesta Bratislavy. Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy je poriadkový útvar, ktorý zriadilo mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením. Mestská polícia nemôže fungovať len ako dozorný orgán nad parkovaním a rozdávať parkovacie papuče, ale musí zabezpečiť aj bezpečnosť občanov. Mojím cieľom je, aby mestská polícia bola bližšie k občanovi. Novou úlohou mestskej…

Bezpečnosť chodcov musí zabezpečiť každé mesto, teda aj Bratislava

Všetci vieme, že Bratislava v bezpečnosti chodcov a cyklistov zaspala. Niekde sú úzke chodníky, priechody pre chodcov sú vo večerných /nočných hodinách pre vodičov neviditeľné. Mojím plánom je vyriešiť aj tento problém Bratislavy. Každý prechod pre chodcov musí byť osvetlený tak, aby každý vedel, že tú chodia ľudia a priam si to žiada výstražné znamenie…

Bratislava potrebuje bezpečné cyklotrasy

Cyklotrasy sú horúcim bodom asi každého jedného kandidáta na poslanca, starostu či primátora na Slovensku. Ak si niekto z kandidátov, ale ja z tých čo pôsobia na pozícii voleného zástupcu občana v našom meste myslí, že cyklotrasou je vyznačenie bicykla na ceste pre automobily, ide o farizeja, ktorý ohrozuje cestnú dopravu, zdravie a život cyklistov….

Mestské lesy vyhlásime za rezerváciu

  Zelená Bratislava je nám daná ako sa hovorí od boha. Územie, poloha nášho mesta, ktoré leží na rieke Dunaj a pohoria malých Karpát je darom pre hlavné mesto Slovenska. Nie každý vie, že Malé Karpaty sa začínajú už v Rakúsku na druhej strane Dunaja pri Bratislave. Preskočme však na náš breh. Od Devína cez…

Za triedený odpad Bratislavčania už nebudú musieť platiť

Hlavné mesto Bratislava musí zabezpečiť motivačné triedenie odpadu pre svojich spoluobčanov. Hlavné mesto zabezpečuje likvidáciu komunálneho odpadu. Aj v tejto oblasti musí hlavné mesto hľadať novú motiváciu ľudí pre ochranu životného prostredia. Mojím cieľom je, aby komunálny odpad sa v prvom rade recykloval. Recykláciou odpadov získame zušľachtenú surovinu, ktorú bude vedieť mesto predať. Z predaja…

Bratislava potrebuje modernú, ekologickú mestskú hromadnú dopravu

Vedenia hlavného mesta musí pracovať na zelenej, ekologickej doprave. Zdravie obyvateľstva Bratislavy musí byť na prvom mieste. Smog z automobilov treba začať obmedzovať vybudovaním dostatočnej priepustnej dopravy. Je načase apelovať a vytvárať motiváciu pre ľudí, aby používali viac mestskú hromadnú dopravu. Dlhé kolóny v automobilovej doprave na mestských cestách znečisťujú ovzdušie, ktoré nášmu obyvateľstvu spôsobuje…

Dopravné zápchy už nebudú stresovať Bratislavčanov

Bratislava podľa správy INEKO (november 2017) je tretím najzadlženejším mestom na Slovensku. Dlh predstavuje 348,- EUR na jedného obyvateľa. Podľa štatistických údajov z roku 2016 v Bratislave žije 423 tisíc obyvateľov s trvalým pobytom, avšak počty ľudí, ktorí prespávajú v hlavnom meste je 666 tisíc, čo vychádza z prieskumu spoločnosti Market Locator z roku 2017….

Parkovanie v Bratislave a najmä v obytných častiach je problémom nás všetkých. Mesto vybuduje zelené nájomné parkovacie domy.

Nie každý má rodinný dom a garáž. Auta stoja po chodníkoch a mnoho krát aj na zeleni. Aj v tejto téme mesto 25 rokov neprišlo s ničím, čo by riešilo parkovanie obyvateľov mesta, okrem možnosti zakúpenia si miesta na ceste v blízkosti svojho domova, čím sa znižuje prejazdnosť samotných ciest. Z chodníkov, ktoré majú slúžiť…

Zadlžené mesto Bratislava, môže ušetriť aj na verejnom osvetlení

Oddlženie Bratislavy, ktorá je tretím najzadlženejším mestom na Slovensku, vieme čiastočne zabezpečiť znížením prevádzkových nákladov z rozpočtu mesta za platenú elektrickú energiu a to modernizáciou verejného osvetlenia. Moderné mestá prechádzajú na LED osvetlenie s vlastným elektrickým – solárnym zdrojom. Aj táto investícia do modernizácie verejného mestského osvetlenia je pre Bratislavu veľmi dôležitá. V prvom rade…

Využitie spaľovne komunálneho odpadu vo Vlčom hrdle na tepelnú a elektrickú energiu pre občanov Bratislavy

Hlavne mesto v súčasnosti vlastní spaľovňu na komunálny odpad, ktorá sa nachádza pri Slovnafte. Samotnú mestskú spaľovňu je potrebné modernizovať, aby v prvom rade spĺňala ekologické podmienky pri znečisťovaní ovzdušia a taktiež ju v rámci modernizácie zároveň využiť na výrobu tepla a elektrickej energie. Vyrobené teplo môže slúžiť pre vykurovanie bytov v blízkych mestských častiach…

Odstránenie potencionálnej korupcie pri verejnom obstarávaní. Údržba Bratislavy sa bude vykonávať výhradne „Verejnoprospešným podnikom mesta Bratislava“

Hlavné mesto na opravu, údržbu ciest, chodníkov, verejného osvetlenia, údržby a výsadby zelene a udržiavania verejného poriadku (čistota mesta) bude využívať hlavne vlastné pracovné kapacity prostredníctvom vlastnej organizácie VPS – Verejnoprospešné služby. Tým mesto zníži náklady v rozpočte za zisk, ktorý platí spoločnostiam a tieto obstaráva zo súkromného sektoru. Zároveň tým obmedzíme možnosť potenciálnej korupcie,…

Hlavná vlaková stanica v Bratislave je asi najväčšou hanbou každého Bratislavčana, ktorá má reprezentovať vstup do Hlavného mesta Slovenskej republiky.

Nedostatok priestoru, bezbariérového prístupu a zanedbaný vzhľad celej stanice je len časť problému. Z momentálnych nájomcov stanice sa dá z pamäti vyloviť trafika, predajňa suvenírov, kebab, dve zabednené predajničky s balenými bagetami, nápojmi a alkoholom. Dnešná vlaková stanica v hlavnom meste mi pripadá ako vlaková stanica na predmestí malého mestečka v Indii. Predstavitelia Bratislavy, ktorých…

Pod modernou Bratislavou si veľa ľudí predstaví moderné výškové stavby, ale ja si pod modernou Bratislavou predstavujem naše kultúrne mesto, v ktorom historická časť musí byť zachovaná. Mesto bude vyvíjať všetko úsilie do obnovy a zachovania pamiatkového jadra.

Jednou z priorít by mala byť aj obnova stavieb bratislavského podhradia v štýle replík zbúraných stavieb. Bratislavský hrad a jeho podhradie musí zostať dominantou nášho mesta. Podhradie starého mesta sa nesmie architektonický meniť tak ako sa začala výstavba od PKO – Bratislavského tunela smerom k centru. Takáto architektúra pod Bratislavským hradom a v historickom jadre…

Kultúra mesta formuje jeho identitu, je ukazovateľom kvality života jeho obyvateľov

Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky je významným kultúrnym centrom, v ktorom sa nachádzajú divadlá, múzea, galérie, pamiatky, kultúrne a informačné strediská. Ambíciou hlavného mesta musí byť udržať kvalitu doterajších osvedčených projektov a tiež otvoriť priestor pre nové projekty Slovenskej ľudovej kultúry. Napríklad samotná Bratislava neoslavuje svoj názov a svoj vznik. Podľa novších historických prameňov…

Určite sa každý stretol s porekadlom „športom ku zdraviu“ alebo „v zdravom tele zdravý duch“.

Je to celkom logické, veď zvýšená telesná aktivita je zdraviu veľmi prospešná. V Bratislave sa však zdravý športový duch akosi vytratil, nakoľko mesto a mestské časti sa prestali zaujímať o podporu športu našej mládeže, ale aj samotného obyvateľstva. Dnes namiesto futbalových štadiónov nám všade rastú developerské projekty. Mojím cieľom je obnoviť športoviská pre vrcholový aj…

Bratislava potrebuje viac priestorov na aktívny oddych v prírode

Mojím cieľom je, aby ľudia trávili viac času v prírode, naučili sa chrániť prírodu a spoznávali život a krásy našich lesov, našej prírody. Bez takýchto regulovaných priestorov vznikajú v prírode nekontrolované ohniská, odpadky, skládky, kempingy. Vytvorením regulovaných verejných miest pre relax, šport, kemping si dokážeme ochrániť naše životné prostredie a budovať vzťah k prírode. Bratislavčan…

Priateľ človeka „pes“ sa stal mnohým z nás členom našej rodiny

V tomto roku bol po dlhom boji psíčkarov s politikmi v parlamente prijatý zákon, že pes nie je vec, ale živá bytosť. Je načase venovať pozornosť aj týmto živým bytostiam. Každý kto vlastní psíka platí aj „daň za psa“ mestským častiam Bratislavy a mestské časti nám zato ponúkli malé oplotené výbehy, respektíve jeden výbeh v…

Bratislavčania, ale aj turisti v Bratislave nemajú priestor na zábavu

Mesto zničilo pri Sade Janka kráľa „Lunapark“ a ten sa stal miestom pre neriadený autokemping. V súčasnej dobe nie je dostatočný priestor na oddych pre rodiny s deťmi, ale aj pre starších obyvateľov. Dnešná ponuka pre turistov v našom meste je atraktívna maximálne na jeden deň. Hlavné mesto nemá vybudované žiadne zábavné atrakcie, alebo priestor…

Bratislava musí využiť aj nové cesty pre turizmus

Súčasťou Európanov sa stal aj turizmus s auto-karavanmi. Dnešná Bratislava ma jeden autokemping na Zlatých pieskoch. Aj v tejto oblasti turizmu, mesto musí vybudovať viac riadených autokempingov, aby sa naše mesto stalo atraktívnym aj pre turistov, ktorí cestujú po Európe s auto-karavanmi a aby sa zároveň chránilo naše životné prostredie a spodné vody.   Európsky…

Samozrejme, že jedným z dôležitých bodov je aj sociálny program a rozvoj pre obyvateľov Bratislavy

  Sociálny program treba rozdeliť do viacerých skupín. Pomoc ekonomicky slabším rodinám, samostatne žijúcim mamičkám s deťmi a naším starkým (dôchodcom) a taktiež tým, čo zostali bez domova.  Jeden zo spôsobov je aj mestská výstavba nájomných a sociálnych bytov, ktoré v Bratislave chýbajú. Taktiež by malo mesto vybudovať „Domy novej nádeje“, alebo aj inak povedané…

Kultúrna podpora menšinám v Bratislave

Bratislava bola vždy komunitou viacerých národností. V našom meste sa rozprávalo v niekoľkých jazykoch slovenský, nemecký, maďarský a v priľahlých obciach sme mohli počuť aj napríklad chorvátčinu (Jarovce). Pripojením obcí k hlavnému mestu, ktoré sa stali mestskými časťami Bratislavy sa zabúda, že je potrebné pomáhať aj súčasným menšinám pri vzdelávaní, rozvoji kultúrneho dedičstva národnostných menšín….

Nedajte sa už oklamať sľubmi rôznych kandidátov

Záverom tejto vízie a programu mojej kandidatúry na post primátora Hlavného mesta Bratislavy by som chcel povedať naším Bratislavčanom. Moje srdce patrí Slovensku a môjmu rodnému mestu. Nedajte sa už oklamať sľubmi rôznych kandidátov, ktorí investujú nemalé finančné prostriedky do volebných kampaní a sú podporovaní parlamentnými politickými stranami, mimovládkami a oligarchiou. Títo kandidáti na primátora…