Jednou z priorít by mala byť aj obnova stavieb bratislavského podhradia v štýle replík zbúraných stavieb. Bratislavský hrad a jeho podhradie musí zostať dominantou nášho mesta. Podhradie starého mesta sa nesmie architektonický meniť tak ako sa začala výstavba od PKO – Bratislavského tunela smerom k centru. Takáto architektúra pod Bratislavským hradom a v historickom jadre je neprípustná. Ak sa opäť v Bratislave dostanú k moci takí, ktorým ide o biznis a nie o mesto, tak naše mesto bude mestom bez mena, respektíve stratí význam mesta Bratislava. Práve historická časť mesta je atraktívnou pre príchod turizmu a rozvoja cestovného ruchu. Pritiahnutím turistov do tradičného mesta Bratislavy sa Slovensko stáva pozitívne známym vo svete.