Nie každý má rodinný dom a garáž. Auta stoja po chodníkoch a mnoho krát aj na zeleni. Aj v tejto téme mesto 25 rokov neprišlo s ničím, čo by riešilo parkovanie obyvateľov mesta, okrem možnosti zakúpenia si miesta na ceste v blízkosti svojho domova, čím sa znižuje prejazdnosť samotných ciest.

Z chodníkov, ktoré majú slúžiť chodcom sa bohužiaľ stali parkovacie miesta.

Jedinou možnosťou a riešením parkovania v Bratislave je začať budovať nájomné garážové domy so zelenými strechami tak, aby sme skultúrnili naše mesto a vyriešili tým parkovanie a priechodnosť ciest a chodníkov. V mestských častiach, kde už neexistujú voľné plochy na stavbu zelených garážových domov, je potrebné budovať garáže pod jestvujúcimi cestami a tak vytvoriť dvoj úrovňové cestné komunikácie.