Hlavné mesto na opravu, údržbu ciest, chodníkov, verejného osvetlenia, údržby a výsadby zelene a udržiavania verejného poriadku (čistota mesta) bude využívať hlavne vlastné pracovné kapacity prostredníctvom vlastnej organizácie VPS – Verejnoprospešné služby.

Tým mesto zníži náklady v rozpočte za zisk, ktorý platí spoločnostiam a tieto obstaráva zo súkromného sektoru. Zároveň tým obmedzíme možnosť potenciálnej korupcie, ktorá často vzniká pri verejnom obstarávaní.

Mesto zriadi dispečing, kde občania, obyvatelia mesta môžu nahlásiť poškodenie ciest (výtlky), ale aj iné požiadavky občanov, ktoré budú v kompetencií mesta a pracovníci VPS tieto problémy odstránia, aby každý Bratislavčan mohol byť hrdý na to, že keď platí dane, tak sa aj mesto stará o svojho občana.