Záverom tejto vízie a programu mojej kandidatúry na post primátora Hlavného mesta Bratislavy by som chcel povedať naším Bratislavčanom. Moje srdce patrí Slovensku a môjmu rodnému mestu. Nedajte sa už oklamať sľubmi rôznych kandidátov, ktorí investujú nemalé finančné prostriedky do volebných kampaní a sú podporovaní parlamentnými politickými stranami, mimovládkami a oligarchiou. Títo kandidáti na primátora či poslancov chcú niečo za niečo.

Nešiel by som kandidovať za primátora a poslanca mesta, keby ma netrápilo čo sa v našej spoločnosti deje. Ja ako energetik, stavebný technik a právnik, ktorý sa posledných 8 rokov venujem obhajobe a ochrane spotrebiteľa, ochrane práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb proti nezákonným rozhodnutiam štátnych a samosprávnych orgánov, čo vidím denne, aká krivda sa pácha na našich občanoch.

Neviem sa už pozerať na toľko klamstva, farizejstva a len veriť, že ako volič naletím opäť ďaľším nesplniteľným sľubom kandidátov na primátora. Preto som sa rozhodol vstúpiť do politiky a bojovať za práva občanov. Chcem vytvoriť také prostredie v našej spoločnosti, v našom meste, v ktorom sa oplatí žiť, v právo veriť,
v pravdu žiť a slobodu chrániť.