Zelená Bratislava je nám daná ako sa hovorí od boha. Územie, poloha nášho mesta, ktoré leží na rieke Dunaj a pohoria malých Karpát je darom pre hlavné mesto Slovenska.

Nie každý vie, že Malé Karpaty sa začínajú už v Rakúsku na druhej strane Dunaja pri Bratislave. Preskočme však na náš breh. Od Devína cez kopec na Bratislavskom hrade, Horský park v starom meste a prechodom do karpatských lesov tiahnuc sa od Záhorskej Bystrice, Lamača, Železnej studničky, Koliby, Ahoj, Biely kríž, Krasňany a Raču môžu byť Bratislavčania šťastní, že naše mesto ma prirodzenú zeleň.

Prirodzenú zeleň, mestské lesy máme aj na druhej strane Dunaja v Mestskej časti Petržalka. Bohužiaľ od politikov, ktorých sme si volili sa zelená Bratislava postupne mení na betón. Na petržalskej strane, ale aj na druhej strane Dunaja sa zeleň míňa a developeri s pomocou magistrátu menia flóru a faunu na betónovú džungľu.

Mojím cieľom je zachrániť v našom meste flóru a faunu pred developermi. Ak sa mi podarí získať funkciu primátora Bratislavy, určite sa budem snažiť zachrániť Sad Janka kráľa, Pečnianský les, Horský park, Karpatské lesy respektíve všetky mestské lesy musia mať najväčšiu prioritu ochrany Hlavného mesta Bratislavy.

  •  Prioritou je chrániť lesy, parky pred špekulatívnymi predajmi developerom.
  • Ochraňovať životné prostredie flóru a faunu, ktorá musí slúžiť občanom, obyvateľom mesta.
  • Budovať pre Bratislavčanov regulované prírodné oddychové a relaxačné zóny.
  • Všetky mestské lesy vyhlásiť za rezerváciu.

Prioritou zelenej Bratislavy je aj nová výsadba stromov a budovania zelene už v zastavaných mestských častiach nášho mesta. Budovať nove zelené pešie zóny, parky v jednotlivých mestských častiach Bratislavy.