To sa týka aj mesta Bratislavy. Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy je poriadkový útvar, ktorý zriadilo mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením. Mestská polícia nemôže fungovať len ako dozorný orgán nad parkovaním a rozdávať parkovacie papuče, ale musí zabezpečiť aj bezpečnosť občanov. Mojím cieľom je, aby mestská polícia bola bližšie k občanovi. Novou úlohou mestskej polície bude aj prevencia pred poškodzovaním majetku občanov mesta a nielen ochranou mestského majetku. Naše mesto sa bohužiaľ stalo útočiskom vreckárov, rôznych zlodejov, podvodníkov a žiaľ v našich uliciach dochádza čoraz viac k násilným trestným činom s následkom smrti. Toto musí skončiť. Preto je mojím cieľom posilniť viac hliadok mestských policajtov, ktorá svojou prevenciou v uliciach zabezpečí poriadok v meste a ochranu pred výtržníctvom, krádežami a poškodzovaním majetku našich občanov. Zároveň mestský policajt bude aj človekom, ktorý bude vedieť poradiť občanovi, kde a kam sa môže obrátiť pri vybavovaní záležitosti, ktoré občan potrebuje riešiť.

Je prirodzené, že každý z nás má najväčší strach o svoje deti.

Mojím plánom je zaviesť bezplatné školské autobusy. Tým zabezpečíme ochranu našich detí pri ceste do a zo školy domov. Naše deti nesmú byť ohrozované vo verejných hromadných prostriedkoch a prehustenou cestnou dopravou. Nič nie je viac ako zdravie a život. V súčasnosti pri preplnenej automobilovej doprave v našom meste je ohrozovanie našich detí aj pri prechádzaní cez cestu. Zavedením školských autobusov aj odťažíme rodičov od stresov tým, že nebudú musieť voziť svojimi autami deti do a zo školy. Aj toto je čiastočný spôsob vyriešenia dopravných kolapsov v rannej a poobednej dopravnej špičke v našom meste.