MC-rca

Milí obyvatelia mestskej časti Rača a jej časti Krasňany a Rendezu

Dňa 10. novembra 2018 môžeme spoločne prispieť k zmenám, k lepším službám našich spoluobčanov v našej mestskej časti.

Volám sa Roman Ruhig a väčšinu môjho času som prežil v najstaršom sídlisku Bratislavy – v mestskej časti Rača časť Krasňany na Cyprichovej ulici.

V 60 rokoch minulého tisícročia sa moja babka presťahovala zo starej Rače do bytu v Krasňanoch, kde vychovala svojich dvoch synov. Od tej doby sa traduje naše bývanie v mestskej časti Rača časť Krasňany z pokolenia na pokolenie. Vzťah ku Krasňanom, k Rači mám od detstva od mojich 5 rokov, keď nám babka prenechala v Krasňanoch byt a išla bývať na Barónku.

Taktiež som v našej malebnej mestskej časti aj ja vychoval svoje deti. Veľa času v mojom detstve som strávil v našich parkoch, ihriskách, lesoch, a potajomky sme chodili do vinohradov oberať sladučké hrozno.

V súčasnej dobe nám naše vinohrady miznú pred očami a menia sa na nové sídliska.

Ak vidím čo sa v našej mestskej časti deje, začínam mať obavu, či moje vnúčatá zažijú Račianske vinobranie, keď sa naša mestská časť mení z vinohradníckej oblasti na betónovú džungľu.

Všetko, čo je zelené sa v našej mestskej časti zastavuje developerskými projektmi. Tento problém nie je len
v našej mestskej časti, ale aj v rámci celej Bratislavy. Je načase začať chrániť našu identitu, životné prostredie a zastaviť vyklčovanie vinohradov. Spoločne môžeme zastaviť developerský ruch, ktorý sa tlačí cez vinohrady až k naším lesom. Aj to je jeden z dôvodov prečo som sa rozhodol kandidovať na poslanca mestskej časti Rača vo volebnom obvode č. 2.

Viem, že ako poslancovi sa mi nepodarí úplne zastaviť toto pustošenie našich tradičných vinohradov a preto som nabral odvahu ísť ďalej a to tam, kde to všetko zo ziskuchtivými developerskými skupinami začína. Je to náš Magistrát Bratislavy, ktorý vydáva záväzné stanoviska k územnému/ stavebnému konaniu.

Milí spoluobčania, s vašou pomocou môže naša mestská časť Rača získať post primátora Bratislavy.

Z tejto pozície sa dá naozaj pomôcť našej mestskej časti a aj celej našej Bratislave a zastaviť pokračujúcu ziskuchtivú výstavbu nových sídlisk vo vinohradoch siahajúc až do našich lesov. Pre zlepšenie bývania v našej mestskej časti som sa rozhodol kandidovať za našu mestskú časť aj za poslanca do mestského zastupiteľstva (magistrátu), kde chcem zabojovať, aby Bratislava nezabúdala na našu mestskú časť. Primátora mesta volia voliči z celej Bratislavy. Naša mestská časť sa počtom obyvateľov, s počtom voličov nedokáže porovnávať s ostatými mestskými časťami. Poslanca do mestského zastupiteľstva (magistrátu) si však volíme spomedzi našich spoluobčanov našej mestskej časti. Nemusíte sa báť, že by som chcel sedieť na viacerých stoličkách, to určite nie je môj cieľ. Mojím primárnym cieľom je pomôcť nášmu mestu a našej mestskej časti.

Ako pomôcť našej mestskej časti Rača a jej sídliskám?

Chce to novú krv, ktorá nebude len sľubovať predvolebné sľuby, ale sa aj v zastupiteľstve (obrazne) pobije za svojich voličov a za program, ktorý spoluobčania volili spolu s kandidátom na post poslanca. Ja som typ človeka, ktorý, keď niečo sľúbi, tak to aj dodrží.

Pre našu mestskú časť mám viacero priorít, ktoré budem presadzovať a realizovať pre našich spoluobčanov.
Ide najmä o:

 • Ochranu životného prostredia
 • Ochranu vinohradov
 • Ochranu lesov
 • Ochranu zelene
 • Pomoc starším a imobilným spoluobčanom – vybudovanie stacionárov
 • Čisté parky a ihriská pre naše deti
 • Doplnenie zelene novou výsadbou a doplnením parkov o mestsky mobiliár, drobné hracie a pohybové prvky
 • Vybudovať cyklotrasy a bežecké trasy realizované tak, aby boli vhodné aj pre korčuliarov. Prepojiť cyklotrasy z Vajnor cez Rendez, Raču, Krasňany, Biely kríž až smer Staré mesto. Vybudovať cyklotrasy tak, aby boli bezpečné a oddelené od cesty pre motorové vozidla. Vybudovať cyklopointy pre odkladanie
  a požičiavanie bicyklov. Prepojiť Peknú cestu z Krásňan s Alstrovou v Rači s cyklo – turistickym chodníkom pod úpätím lesa.
 • Zavedieme bezplatné školské autobusy pre naše deti do školy a zo školy domov
 • Viac parkovacích miest a budovanie zelených parkovacích domov
 • Rekultivovať futbalové ihriská ŠK Krasňany a FK Rača, zabezpečiť vybudovanie sociálneho zázemia 21. storočia
 • Vybudovať tenisové ihriska, športový areál pre aktívny oddych našich občanov
 • Zrekonštruovať letné kúpalisko, ktoré bude pre našich spoluobčanov spĺňať štandardy 21. storočia
 • Vytvorenie viacerých ohradených výbehov pre štvornohých miláčikov

 

Ďakujem Vám milí spoluobčania za prejavenú dôveru a verím, že spoločne dokážeme z našej mestskej časti Rača – Krasňany a Rendez spraviť takú mestskú časť Bratislavy, ktorá bude bezpečným a kultúrnym miestom na život.

 

 • Kandidát na poslanca do miestneho zastupiteľstva Rača vo volebnom obvode č. 2 s číslom kandidáta 12

 • Kandidát na poslanca do mestského zastupiteľstva Bratislavy vo volebnom obvode č. 6 s číslom kandidáta 11

 • Kandidát na primátora Bratislavy s poradovým číslom 7