Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky je významným kultúrnym centrom, v ktorom sa nachádzajú divadlá, múzea, galérie, pamiatky, kultúrne a informačné strediská. Ambíciou hlavného mesta musí byť udržať kvalitu doterajších osvedčených projektov a tiež otvoriť priestor pre nové projekty Slovenskej ľudovej kultúry. Napríklad samotná Bratislava neoslavuje svoj názov a svoj vznik. Podľa novších historických prameňov názov Bratislava má pôvod od „Predslav“, zrejme tretieho Svätoplukovho syna.; v tejto súvislosti si treba uvedomiť, že sa v rakúskych a bavorských menách písmená P a B často zamieňali. Aj takéto kultúrne dedičstvo by nás malo spájať a budovať si hrdosť Bratislavčana. Aj tu bude mojou snahou viac diskutovať o našej kultúre, histórii, aby sme poznali svoje dejiny a korene. V tomto by nám mohol byť vzorom Svätopluk po vzore troch „Svätoplukových prútov“, ktorými sa snažil vysvetliť svojím synom, že ak budú držať spolu, tak ich nič nezlomí. To sa týka aj nás Bratislavčanov. Keď budeme svorní, tak naše mesto môže ísť napred. („Napred! — to je právo na život!“ Ľudovít Štúr)

Jedným z mojich cieľov v kultúre bude aj získať späť pre mesto a jeho občanov známy bratislavský amfiteáter na Búdkovej ulici, pri Horskom parku.

Z obľúbeného miesta ostala ruina a kopa buriny! Amfiteáter bol v časoch svojej najväčšej slávy miestom, kam chodili za kultúrou stovky ľudí. Na jeho pódiu si zahrali skupiny ako Elán, Tublatanka či dokonca Faith No More a Modern Talking.

Bratislavská samospráva prostredníctvom mnou navrhovaného rozšíreného odboru pre šport, kultúru a cestovný ruch musí mapovať aj kultúrne potreby a zabezpečovať kultúrne služby pre obyvateľov. Kompetencie hlavného mesta voči riadeným organizáciám spočívajú predovšetkým v koordinácii, aktivizácii, ale aj v nastavovaní a usmerňovaní strategického rozvoja kultúry. Myšlienkou ozdravenia kultúrnych hodnôt je podporiť širokú verejnosť vrátane súčasnej mládeže pri návrate k tradičným kultúrnym hodnotám ako sú súbory tancov, spevu, hudby, herectva, ale aj zručnosť v tradičných remeslách.