Bratislava podľa správy INEKO (november 2017) je tretím najzadlženejším mestom na Slovensku. Dlh predstavuje 348,- EUR na jedného obyvateľa. Podľa štatistických údajov z roku 2016 v Bratislave žije 423 tisíc obyvateľov s trvalým pobytom, avšak počty ľudí, ktorí prespávajú v hlavnom meste je 666 tisíc, čo vychádza z prieskumu spoločnosti Market Locator z roku 2017. Jedným z hlavných zdrojov príjmu mesta je podielová daň. Nakoľko podľa štatistiky bývajúcich ľudí v Bratislave a jej mestských časti dochádza naše mesto o podielovú daň od 243 tisíc ľudí, ktorí nemajú v Bratislave nahlásený trvalý pobyt. Takéto číslo je alarmujúce a dodnes s tým poslanci, primátor a starostovia mestských časti nič neurobili. V tejto oblasti žiadny z kandidátov na post primátora neprichádza s racionálnym riešením. Ja ponúkam aj v tejto oblasti riešenie, ktoré sa spája s riešením mestskej dopravy v našom hlavnom meste a to odstránením dopravného zaťaženía našich ciest, respektíve získanie finančných zdrojov na budovanie dopravnej infraštruktúry nášho hlavného mesta.

Vyrovnanie príjmu za stratu na podielovej daní v hlavnom meste, zavedieme elektronický cestný mýtny systém pre tých, čo nemajú trvalý pobyt v Bratislave a odmietajú využívať hromadné dopravné prostriedky.

Mýto nebudú platiť Bratislavčania, ktorí majú prihlásený trvalý pobyt v Bratislave.

Zavedením elektronického mýtneho systému má viacej pozitív. Jedným z nich je odťaženie automobilovej dopravy v meste, nakoľko mýto bude drahšie, ako samotná mestská hromadná doprava. Časom sa mestská hromadná doprava v Bratislave môže stať pre cestujúcich bezplatnou dopravou.

Mestská hromadná doprava v rámci integrovanej dopravy aj s prímestskými obcami a mestami v našom bratislavskom kraji sa stane atraktívnejšou ak odťažíme ulice hlavného mesta od osobných automobilov. Znížime tým v Bratislave aj smog, ktorý vzniká z automobilov stojacich v kolónach. Mesto zároveň získa z mýtneho systému finančné zdroje, ktoré budú použité na opravu, budovanie, rozširovanie cestných komunikácií, vrátane budovania nových cyklotrás a modernizácie celkovej dopravy v hlavnom meste. Odťažením ciest mesta, mesto zároveň ušetrí aj na opravách za znehodnocovanie cestného povrchu vozovky tými, ktorí nijakým spôsobom solidárne neprispievajú hlavnému mestu.