Mesto zničilo pri Sade Janka kráľa „Lunapark“ a ten sa stal miestom pre neriadený autokemping. V súčasnej dobe nie je dostatočný priestor na oddych pre rodiny s deťmi, ale aj pre starších obyvateľov. Dnešná ponuka pre turistov v našom meste je atraktívna maximálne na jeden deň. Hlavné mesto nemá vybudované žiadne zábavné atrakcie, alebo priestor pre oddych. Ak chceme, aby naši obyvatelia a turisti mali viac služieb na oddych a zábavu, je potrebné začať riešiť aj nové koncepcie mesta.

Ak si niekto myslí, že zábavou je len diskotéka v nočnom klube alebo bare, je na veľkom omyle.

V Bratislave nám chýbajú zábavné parky, pravidelné otvorené kultúrne podujatia, kde by sme si mohli zatancovať či vypočuť ľudovú hudbu. Ja ako mladý chlapec si pamätám napríklad, že v Medickej záhrade v starom meste Bratislavy hrala živá hudba, hrávala tam dychovka, spievali sa tam ľudové piesne a návštevníci tam tancovali. Mojím cieľom je opäť vrátiť Bratislavčanom svoju usmievajúcu tvár.

Už som spomenul, že hlavné mesto zrušilo bratislavský „LUNA PARK“.

Ak chceme konkurovať naším susedom vo Viedni (Prater), alebo Budapešti (Vidám park), tak je potrebné vybudovať v Bratislave zábavné parky. V Bratislave chýba aj celoročná možnosť využívania vodných parkov – vodného sveta. Aj tieto témy sú mojou víziou.

Ak začneme budovať viacej služieb obyvateľom Bratislavy a zvýšime atraktívnosť hlavného mesta pre turizmus, tým podporíme našich podnikateľov a zamestnanosť v turistickom ruchu, hoteliérstve, gastronómii, v remeslách a samozrejme ukážeme svetu našu tradičnú kultúru.