Vedenia hlavného mesta musí pracovať na zelenej, ekologickej doprave.

Zdravie obyvateľstva Bratislavy musí byť na prvom mieste. Smog z automobilov treba začať obmedzovať vybudovaním dostatočnej priepustnej dopravy. Je načase apelovať a vytvárať motiváciu pre ľudí, aby používali viac mestskú hromadnú dopravu. Dlhé kolóny v automobilovej doprave na mestských cestách znečisťujú ovzdušie, ktoré nášmu obyvateľstvu spôsobuje respiračné choroby. Z tohto dôvodu samotné mesto musí modernizovať aj mestskú hromadnú dopravu a prejsť z autobusovej dopravy s pohonom na naftu na ekologickú – elektrickú dopravu, a to budovaním ďalších trolejbusových trás a električkovej dopravy.

Mesto v rámci modernizácie ekologickej, zelenej mestskej dopravy pri výmene dopravných prostriedkov autobusov s naftovým pohonom za elektrické trolejbusy, ušetrí na nákupe pohonných látok (nafta). Eklektická energia je zelenou a lacnejšou energiou.

Modernú Bratislavu vnímam z pohľadu služieb občanom, napríklad v modernej ekologickej doprave.

Už dnes vieme, že bratislavské metro je utópia. Moderný svet technológii nám prináša aj nové riešenia mestskej dopravy. Napríklad dnešné technológie ponúkane spoločnosťou SKY WAY, alebo Hyperloop. Okrem historickej časti mesta by som si vedel predstaviť pracovať na projekte modernej dopravy, kde by sa už o pár rokov mohla z pozemných komunikácií presunúť do vzduchu.

Podľa tvrdenia zástupca spoločnosti SKY WAY, náklady na prevádzku sú 4 až 6 krát nižšie ako v prípade klasických dopravných systémov, navyše tento systém má byť plne automatizovaný a ekologický.

Samozrejmosťou môjho konania vo verejnej funkcii primátora, pred začatím takéhoto veľkolepého projektu by bola verejná diskusia občanov, ktorí by mali posledné slovo.