Všetci vieme, že Bratislava v bezpečnosti chodcov a cyklistov zaspala. Niekde sú úzke chodníky, priechody pre chodcov sú vo večerných /nočných hodinách pre vodičov neviditeľné. Mojím plánom je vyriešiť aj tento problém Bratislavy.

Každý prechod pre chodcov musí byť osvetlený tak, aby každý vedel, že tú chodia ľudia a priam si to žiada výstražné znamenie pre vodičov, aby zvýšil opatrnosť pri svojej jazde pred prechodom pre chodcov.

Každý chodník musí byť pri ceste chránený zábradlím, len tak zabezpečíme, aby chodci boli v bezpečí
pred automobilmi. Tým aj zabránime voľnému prebehávaniu nezodpovedných ľudí cez cestu, ktorí nedodržujú pravidla cestnej premávky.

Chodník pre chodcov musí mať minimálnu šírku 1,5 m a musí byť osvetlený.