Všetci kandidáti o post primátora majú rovnakú šancu, avšak zbrane sú rozdielne. Neoliberálni kandidáti majú za sebou hlavný neoliberálny mediálny prúd, ktorý ovládajú rôzne finančné skupiny a tieto  protežujú kandidátov:  M. Valla, V. Miku, I. Nesrovnala, J. Mrvu a na chvoste sa drží I. Plšeková. Na druhej strane bez akejkoľvek  mediálnej podpory sa uchádza o post…

Je prirodzené, že denník „SME“, ktorý patrí finančnej  skupine  PENTA sa snaží protežovať len svojich kandidátov na primátora Bratislavy a to najmä neoliberálov:  M. Vallo, za ktorým stoja politické strany „SPOLU“ a PROGRESÍVNE SLOVENSKO“ napojené na ESET a Nadáciu otvorenej spoločnosti „Open Society Foundations“, ktorú založil na Slovensku Soroš; ako aj ďalší kandidáti J. Mrva…