Nedostatok priestoru, bezbariérového prístupu a zanedbaný vzhľad celej stanice je len časť problému. Z momentálnych nájomcov stanice sa dá z pamäti vyloviť trafika, predajňa suvenírov, kebab, dve zabednené predajničky s balenými bagetami, nápojmi a alkoholom. Dnešná vlaková stanica v hlavnom meste mi pripadá ako vlaková stanica na predmestí malého mestečka v Indii. Predstavitelia Bratislavy, ktorých…

Hlavné mesto na opravu, údržbu ciest, chodníkov, verejného osvetlenia, údržby a výsadby zelene a udržiavania verejného poriadku (čistota mesta) bude využívať hlavne vlastné pracovné kapacity prostredníctvom vlastnej organizácie VPS – Verejnoprospešné služby. Tým mesto zníži náklady v rozpočte za zisk, ktorý platí spoločnostiam a tieto obstaráva zo súkromného sektoru. Zároveň tým obmedzíme možnosť potenciálnej korupcie,…

Hlavne mesto v súčasnosti vlastní spaľovňu na komunálny odpad, ktorá sa nachádza pri Slovnafte. Samotnú mestskú spaľovňu je potrebné modernizovať, aby v prvom rade spĺňala ekologické podmienky pri znečisťovaní ovzdušia a taktiež ju v rámci modernizácie zároveň využiť na výrobu tepla a elektrickej energie. Vyrobené teplo môže slúžiť pre vykurovanie bytov v blízkych mestských častiach…

Oddlženie Bratislavy, ktorá je tretím najzadlženejším mestom na Slovensku, vieme čiastočne zabezpečiť znížením prevádzkových nákladov z rozpočtu mesta za platenú elektrickú energiu a to modernizáciou verejného osvetlenia. Moderné mestá prechádzajú na LED osvetlenie s vlastným elektrickým – solárnym zdrojom. Aj táto investícia do modernizácie verejného mestského osvetlenia je pre Bratislavu veľmi dôležitá. V prvom rade…

Nie každý má rodinný dom a garáž. Auta stoja po chodníkoch a mnoho krát aj na zeleni. Aj v tejto téme mesto 25 rokov neprišlo s ničím, čo by riešilo parkovanie obyvateľov mesta, okrem možnosti zakúpenia si miesta na ceste v blízkosti svojho domova, čím sa znižuje prejazdnosť samotných ciest. Z chodníkov, ktoré majú slúžiť…

Bratislava podľa správy INEKO (november 2017) je tretím najzadlženejším mestom na Slovensku. Dlh predstavuje 348,- EUR na jedného obyvateľa. Podľa štatistických údajov z roku 2016 v Bratislave žije 423 tisíc obyvateľov s trvalým pobytom, avšak počty ľudí, ktorí prespávajú v hlavnom meste je 666 tisíc, čo vychádza z prieskumu spoločnosti Market Locator z roku 2017….

Vedenia hlavného mesta musí pracovať na zelenej, ekologickej doprave. Zdravie obyvateľstva Bratislavy musí byť na prvom mieste. Smog z automobilov treba začať obmedzovať vybudovaním dostatočnej priepustnej dopravy. Je načase apelovať a vytvárať motiváciu pre ľudí, aby používali viac mestskú hromadnú dopravu. Dlhé kolóny v automobilovej doprave na mestských cestách znečisťujú ovzdušie, ktoré nášmu obyvateľstvu spôsobuje…

Hlavné mesto Bratislava musí zabezpečiť motivačné triedenie odpadu pre svojich spoluobčanov. Hlavné mesto zabezpečuje likvidáciu komunálneho odpadu. Aj v tejto oblasti musí hlavné mesto hľadať novú motiváciu ľudí pre ochranu životného prostredia. Mojím cieľom je, aby komunálny odpad sa v prvom rade recykloval. Recykláciou odpadov získame zušľachtenú surovinu, ktorú bude vedieť mesto predať. Z predaja…

  Zelená Bratislava je nám daná ako sa hovorí od boha. Územie, poloha nášho mesta, ktoré leží na rieke Dunaj a pohoria malých Karpát je darom pre hlavné mesto Slovenska. Nie každý vie, že Malé Karpaty sa začínajú už v Rakúsku na druhej strane Dunaja pri Bratislave. Preskočme však na náš breh. Od Devína cez…

Cyklotrasy sú horúcim bodom asi každého jedného kandidáta na poslanca, starostu či primátora na Slovensku. Ak si niekto z kandidátov, ale ja z tých čo pôsobia na pozícii voleného zástupcu občana v našom meste myslí, že cyklotrasou je vyznačenie bicykla na ceste pre automobily, ide o farizeja, ktorý ohrozuje cestnú dopravu, zdravie a život cyklistov….