Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky je významným kultúrnym centrom, v ktorom sa nachádzajú divadlá, múzea, galérie, pamiatky, kultúrne a informačné strediská. Ambíciou hlavného mesta musí byť udržať kvalitu doterajších osvedčených projektov a tiež otvoriť priestor pre nové projekty Slovenskej ľudovej kultúry. Napríklad samotná Bratislava neoslavuje svoj názov a svoj vznik. Podľa novších historických prameňov…

Jednou z priorít by mala byť aj obnova stavieb bratislavského podhradia v štýle replík zbúraných stavieb. Bratislavský hrad a jeho podhradie musí zostať dominantou nášho mesta. Podhradie starého mesta sa nesmie architektonický meniť tak ako sa začala výstavba od PKO – Bratislavského tunela smerom k centru. Takáto architektúra pod Bratislavským hradom a v historickom jadre…

Nedostatok priestoru, bezbariérového prístupu a zanedbaný vzhľad celej stanice je len časť problému. Z momentálnych nájomcov stanice sa dá z pamäti vyloviť trafika, predajňa suvenírov, kebab, dve zabednené predajničky s balenými bagetami, nápojmi a alkoholom. Dnešná vlaková stanica v hlavnom meste mi pripadá ako vlaková stanica na predmestí malého mestečka v Indii. Predstavitelia Bratislavy, ktorých…

Hlavné mesto na opravu, údržbu ciest, chodníkov, verejného osvetlenia, údržby a výsadby zelene a udržiavania verejného poriadku (čistota mesta) bude využívať hlavne vlastné pracovné kapacity prostredníctvom vlastnej organizácie VPS – Verejnoprospešné služby. Tým mesto zníži náklady v rozpočte za zisk, ktorý platí spoločnostiam a tieto obstaráva zo súkromného sektoru. Zároveň tým obmedzíme možnosť potenciálnej korupcie,…

Hlavne mesto v súčasnosti vlastní spaľovňu na komunálny odpad, ktorá sa nachádza pri Slovnafte. Samotnú mestskú spaľovňu je potrebné modernizovať, aby v prvom rade spĺňala ekologické podmienky pri znečisťovaní ovzdušia a taktiež ju v rámci modernizácie zároveň využiť na výrobu tepla a elektrickej energie. Vyrobené teplo môže slúžiť pre vykurovanie bytov v blízkych mestských častiach…

Oddlženie Bratislavy, ktorá je tretím najzadlženejším mestom na Slovensku, vieme čiastočne zabezpečiť znížením prevádzkových nákladov z rozpočtu mesta za platenú elektrickú energiu a to modernizáciou verejného osvetlenia. Moderné mestá prechádzajú na LED osvetlenie s vlastným elektrickým – solárnym zdrojom. Aj táto investícia do modernizácie verejného mestského osvetlenia je pre Bratislavu veľmi dôležitá. V prvom rade…

Nie každý má rodinný dom a garáž. Auta stoja po chodníkoch a mnoho krát aj na zeleni. Aj v tejto téme mesto 25 rokov neprišlo s ničím, čo by riešilo parkovanie obyvateľov mesta, okrem možnosti zakúpenia si miesta na ceste v blízkosti svojho domova, čím sa znižuje prejazdnosť samotných ciest. Z chodníkov, ktoré majú slúžiť…

Bratislava podľa správy INEKO (november 2017) je tretím najzadlženejším mestom na Slovensku. Dlh predstavuje 348,- EUR na jedného obyvateľa. Podľa štatistických údajov z roku 2016 v Bratislave žije 423 tisíc obyvateľov s trvalým pobytom, avšak počty ľudí, ktorí prespávajú v hlavnom meste je 666 tisíc, čo vychádza z prieskumu spoločnosti Market Locator z roku 2017….

Vedenia hlavného mesta musí pracovať na zelenej, ekologickej doprave. Zdravie obyvateľstva Bratislavy musí byť na prvom mieste. Smog z automobilov treba začať obmedzovať vybudovaním dostatočnej priepustnej dopravy. Je načase apelovať a vytvárať motiváciu pre ľudí, aby používali viac mestskú hromadnú dopravu. Dlhé kolóny v automobilovej doprave na mestských cestách znečisťujú ovzdušie, ktoré nášmu obyvateľstvu spôsobuje…

Hlavné mesto Bratislava musí zabezpečiť motivačné triedenie odpadu pre svojich spoluobčanov. Hlavné mesto zabezpečuje likvidáciu komunálneho odpadu. Aj v tejto oblasti musí hlavné mesto hľadať novú motiváciu ľudí pre ochranu životného prostredia. Mojím cieľom je, aby komunálny odpad sa v prvom rade recykloval. Recykláciou odpadov získame zušľachtenú surovinu, ktorú bude vedieť mesto predať. Z predaja…